Slider
Projekt „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur”.

Projekt „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych
przedsiębiorstw Warmii i Mazur”.
Wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.3.5
Usługi dla MŚP

Szczegóły pod linkiem